Spitäler

Tel.: +423 235 44 11

Spi­tal Grabs

Tel.: +41 81 772 51 11

 

Lan­des­kran­ken­haus und Lan­des­un­fall­kran­ken­haus Feld­kirch

Tel.: +43 5522 30 30

Kan­tons­spi­tal St. Gal­len 

Tel.: +41 71 494 11 11

Kin­der­spi­tal St. Gal­len

Tel.: +41 71 243 71 11

Kan­tons­spi­tal Chur

Tel.: +41 81 256 61 11

Kreuz­spi­tal Chur

Tel: +41 81 255 21 11

Frau­en­spi­tal Fon­ta­na Chur

Tel.: +41 81 254 81 11

Wa­len­stadt Kan­tons­spi­tal

Tel.: +41 81 736 11 11

Spi­tal Alt­stät­ten

Tel.: +41 71 757 44 11